Op reis in zorgland

Mijn missie

De missie van het maatschappelijk werk is kort gezegd: bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven (Beroepsprofiel, NVMW 2006).

Zo staat dit beschreven bij de Beroepsvereniging voor Maatschappelijk werk. Dit sluit naadloos aan bij mijn dienstverlening..
Bekijk mijn diensten
Mootivatie is gespecialiseerd in ouderenzorg, een doelgroep waarvoor ik me al meer dan 40 jaar inzet. Er zijn tegenwoordig zoveel regels in de gezondheidszorg, dat je in je zoektocht naar antwoorden, gemakkelijk verdwaalt in het “woud van regels”.

Dan is het fijn om, in je eigen omgeving, iemand te hebben die je advies kan geven, kan begeleiden en ondersteunen bij problemen in de ouderenzorg!

In de ouderenzorg vinden enorme veranderingen plaats. Het gevolg is toenemende druk op wijkteams en zorginstellingen. Deze moeten bezuinigen en efficiënter werken. Er is daardoor een tekort aan maatschappelijk werkers ontstaan en juist die kunnen de ondersteuning bieden binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de eerstelijnszorg, die u mogelijk nodig hebt.

Contact